Wat doet een Regressietherapeut

De regressietherapeut wil je helpen dingen te verwerken die je in het verleden hebt gevoeld, gehoord, gezien, gedacht, geroken of geproefd en die mogelijk (onbewust) een blijvende verstoring hebben nagelaten. Lichamelijke klachten veroorzaken waar we de vinger niet op kunnen leggen of andere verstoringen.

De regressietherapeut vraagt geïnteresseerd door op het ingebrachte probleem en kan de persoon helpen de rode draad in zijn of haar leven te gaan herkennen. Je zou ook kunnen zeggen dat het inzicht geeft in de thematiek waar de cliënt tijdens zijn leven regelmatig tegenaan blijkt te lopen of mee worstelt.

De regressietherapeut brengt je in trance en zorgt voor een herbeleving, om een juiste verwerking mogelijk te maken. Wat dat betreft zijn regressietherapie en ervaringen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Herbeleving is een heel persoonlijke ervaring, waardoor dit bij iedere cliënt anders verloopt; altijd met het doel om de verlangens in het leven werkelijkheid te kunnen maken.

Voorbeeld: cliënt A is bang om over straat te gaan. Deze angst is in de loop der jaren steeds erger geworden en A begrijpt absoluut niet waar dit vandaan komt. Hij heeft al van alles geprobeerd om van deze ‘fobie’ af te komen, maar de angst blijft bestaan. De therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar het moment waarop hij voor het eerst deze angst heeft ervaren. Door het stellen van specifieke vragen komt de vergeten ervaring naar boven van een moment in zijn peutertijd waarop hij enorm is geschrokken van een reusachtige, blaffende hond. De peuter (cliënt A) verstijft van schrik en de angst zet zich vast in het lichaam van A. Hij is bang voor honden en in de loop van zijn leven wordt hij steeds banger om de straat op te gaan. A is zich er totaal niet van bewust dat deze gebeurtenis in zijn peutertijd zo’n enorme impact op zijn leven heeft gehad en als het ware zijn leven is gaan beheersen.