Wat is regressietherapie?


De meeste mensen zijn op zoek naar een zinvol en gelukkig leven, een goede gezondheid, materiële zekerheid en verbondenheid met anderen. We hebben vaak onze verlangens, maar het is lang niet altijd eenvoudig om die tot werkelijkheid te maken.

We krijgen te maken met ziekten die onze gezondheid schaden, financiële tegenslagen, eenzaamheid of een gebrek aan waardering. Regressietherapie kan helpen daar wat aan te doen, om je leven weer in balans te brengen en daarmee de basis voor groei opnieuw te leggen.

Regressie betekent letterlijk: terug gaan in de tijd.

Regressietherapie is een vrij jonge vorm van therapie waarbij er van uit wordt gegaan dat een psychisch, lichamelijk of emotioneel probleem mogelijk een aanwijsbare oorzaak vanuit het verleden heeft. Onverwerkte of onjuist verwerkte ervaringen uit het verleden vormen vaak de oorzaak van diverse problemen die ons vandaag bezig houden en ons belemmeren. Lichaam en geest werken immers zeer nauw met elkaar samen.

Door op zoek te gaan naar de oorsprong – de gebeurtenissen terug in de herinnering te brengen – krijgen we inzicht in het ontstaan van de problematiek of het trauma. Het helpt om die ervaringen op te sporen, ze opnieuw te beleven en doorleven om ze daarna alsnog op een juiste manier te kunnen verwerken waardoor je leven weer vrij van deze belemmeringen in balans kan komen. Het doel is het herstellen van de verbroken verbindingen: met jezelf, met onze dierbaren, met je cultuur, de omgeving en de natuur.

We ontdekken bovendien dat allerlei strategieën of manieren om deze onverwerkte emoties te omzeilen niet langer meer nodig zijn. Het verwerken van de negatieve ervaringen uit het verleden zorgt dat de lichamelijke of psychische klacht verminderd of zelfs helemaal verdwijnt. Met andere woorden: door de confrontatie met het verleden aan te gaan, word je in staat gesteld jezelf in het hier en nu te helen.