De behandeling

De behandeling
“De dingen vallen op hun plek wanneer je de rode draad in jouw leven weer ontdekt….”

Vertrouwen
Therapie volgen is meestal niet iets wat je makkelijk gaat doen. Er is vaak een drempel….
Ook zullen we onderzoeken hoe je wenst dat je leven eruit zal zien ná de therapie.
Het uiteindelijke doel is namelijk altijd het bereiken van een door jou omschreven gewenste situatie.

Aantal en duur van de sessies
De sessies duren gemiddeld twee uur en het aantal sessies is mede afhankelijk van de ingebrachte problematiek.

Tussen deze sessies zitten gewoonlijk twee tot vier weken. De reden daarvan is dat een sessie doorwerkt in de dagen en weken na de therapie. Het blijkt dat de meeste mensen wat tijd nodig hebben om dat wat naar boven is gekomen, plus de opgedane inzichten, te verwerken. Het kan ook voorkomen dat iemand tijdens de eerste sessie al zoveel inzicht krijgt in het ontstaan en de aanpak van de ingebrachte problematiek, dat een vervolgtraject niet meer nodig is.

Intakegesprek
Tijdens de eerste sessie nemen we ruim de tijd voor een uitgebreid intakegesprek. Het doel hiervan is om jouw levensloop zo uitgebreid mogelijk in kaart te brengen. Wat zijn de belangrijkste levensgebeurtenissen? Wat waren de familieomstandigheden in de baby- peuter- kleuter- en schooltijd? Hoe hen jij de puberteit ervaren? Hoe was de relatie met de ouders/verzorgers, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s? Hoe ziet het dagelijks leven van jou eruit qua werk, hobby’s, relaties en gezondheid? Wat zijn de ervaringen met andere therapievormen? Door een gedetailleerde vraagstelling proberen we een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jou en van de problemen je ervaart in je huidige functioneren. Ook gaan we onderzoeken in welke levensperiode de problemen zich voor het eerst openbaarden.

Verloop van de sessies
We beginnen met het ter sprake brengen van het ingebrachte probleem bij het intakegesprek waarna er een vervolgafspraak kan worden gemaakt.

Tijdens het therapie proces kun je tegen beperkingen in de omgeving aanlopen wat het bereiken van de gewenste situatie zou kunnen vertragen. Denk aan de situatie op het werk, de familieomstandigheden, een godsdienst of culturele achtergrond etc. We gaan samen de uitdaging aan om alle belemmeringen juist bespreekbaar te maken.

Tijdens de sessies schakel je continue, begeleid door mij, tussen het verleden en het heden. Je doet dat met een sterke concentratie die we ‘trance’ noemen. Je kunt trance vergelijken met een situatie wanneer je helemaal opgaat in een prachtige, spannende film of een fantastisch boek. Tijdens de sessie ben je dus volledig bij bewustzijn wat ook nodig is om inzicht te kunnen krijgen in datgene wat erbij jou speelt.