Spiritualiteit

Als je je verdiept in het spirituele, ontdek je al snel, dat spiritualiteit helemaal niet zweverig is. Spirituele mensen zijn zich vaker bewuster van het leven, dan mensen die zich er niet in verdiepen.

Spiritueel modern vertaald: is alles aangaande de niet-fysieke zichtbare, energetische realiteit.
Sommige mensen kijken verder dan hun neus lang is, ze zijn ervan bewust dat er meer is. Spirituele mensen maken een onderscheid in het leven vanuit het hoofd en vanuit het hart.
Een spiritueel persoon weet dat hij deel uit maakt van een groter geheel.
Spiritualiteit baseert zich op liefde, terwijl het ego bezig is met overleven en angst.

Zo geloofd reïncarnatie dat we al meerdere leven hebben gehad.
De letterlijke betekenis van reïncarnatie is: weer in het vlees komen.